بانك نماز هدف بانک نماز : ترویج فرهنگ نماز در جامعه اسلامی است، امید است مورد قبول خداوند منان قرار گیرد. بهترین حالت برای مشاهده وبلاگ مرورگر موزیلا فایرفاکس می باشد، ضمنا برای شنیدن فایل های صوتی نرم افزار Adobe fLash فعال باشد.جهت دریافت فایل ها با مدیر وبلاگ با شماره 09192529812 تماس حاصل فرمایید. http://banknamaz.mihanblog.com 2020-08-10T06:21:21+01:00 text/html 2019-08-25T10:45:42+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد صحبت‌های استاد رفیعی در مورد علت مستجاب نشدن دعا در ازدواج را بشنوید. http://banknamaz.mihanblog.com/post/309 <br><div align="center"><video src="http://www.jahannews.com/images/docs/files/000698/nf00698914-1.mp3" controls="" width="300" height="200"></video></div><p></p><br><div align="center"><img src="https://aghigh.ir/files/fa/news/1392/11/16/37782_980.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div align="center"></div> text/html 2019-01-05T06:15:58+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد ویژه نامه تدبر در قرآن(برای گروه سنی کودک ) http://banknamaz.mihanblog.com/post/306 <div align="center"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#FFCC66;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 75%;" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 75%;">&nbsp;<img src="http://www.matquran.com/Image/Occation/5.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><div align="center"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مجموعه «<a href="http://banknamaz.mihanblog.com/post/306" target="_blank" title=""><font color="#3366FF"><b><i>تدبر در قرآن</i></b></font></a>» برای گروه سنی کودک در گروه فرهنگی هنری موسسه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br></span></div><div align="center"><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">«</span><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://banknamaz.mihanblog.com/post/306" target="_blank" title="قرآن و عترت تدبر در کلام وحی">قرآن و عترت تدبر در کلام وحی</a>» به تهیه‌کنندگی «<a href="http://banknamaz.mihanblog.com/post/306" target="_blank" title=""><font color="#3366FF"><b><i>سازمان هنری اوج</i></b></font></a>» تولید شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br></span></div><div align="center"><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"></span><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در هر قسمت از این مجموعه که هر روز در بسته اذانگاهی کانال نهال پخش می‌شود،</span></div><div align="center"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> آیات سوره‌های کلام‌الله مجید توضیح داده شده و کلمه به کلمه با زبان ساده و قابل فهم برای مخاطب</span></div><div align="center"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> توضیح داده می‌شود. در انتها، سوره به‌صورت کامل توسط قاری کودک قرائت می‌شود.</span><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادی"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> </td></tr></tbody></table></div> text/html 2018-12-25T12:46:50+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد ولادت حضرت عیسی علیه السلام از دیدگاه قرآن(فیلم) http://banknamaz.mihanblog.com/post/304 <p align="center"><br><video src="https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e42d9edd1221d7d5c1b0c9d8d0d2b0743507447-360p__76599.mp4" controls="" width="500" height="500">&nbsp; </video></p> text/html 2017-01-17T06:08:40+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد نماز مورد نظر خداوند چگونه نمازی است...؟(قرآن جواب) http://banknamaz.mihanblog.com/post/303 <div class="posttitle" align="center"><font size="3" color="#3366FF"><b>نماز مورد نظر خداوند چگونه نمازی است...؟<br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGXSM_Pcjxi-XsDKbwRimXB6v0ls-8vmhVlFxhPMdPCNMc3AYZbQ" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div> <p><strong><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)"><span><font size="+0"><u>الف: نماز پیوسته و دائمی :</u></font></span></span></font></strong></p> <p><strong><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)"><span><font size="+0"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)">نمازی که یک روز در میان باشد خیلی ارزشمند نیست واصولا ارزشمندی هر کاری به تداوم آن است&nbsp; از جمله همین نماز زمانی ارزشمند است و آثارش را نشان می دهد که بدون قطع شدن و بصورت همیشگی انجام شود.</span><u><br></u></font></span></span></font></strong></p> <p><strong><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif"><span><font size="+0">( الذین هم علی صلاتهم دائمون «معراج23»)</font></span><span style="COLOR: rgb(0,0,255)"><u><span><font size="+0"><br></font></span></u></span></font></strong></p> text/html 2016-09-19T13:20:51+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد کلیپ و نماهنگ ویژه عید غدیر خم http://banknamaz.mihanblog.com/post/296 <div align="center"><font size="3"><img src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com137314569983621.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fasrupload.ir%2Fasr-entezar%2Ftasavir%2F95%2F06%2Femam-ali-224-2.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.asr-entezar.ir%2Farchives%2F47927&amp;docid=R21g-KsfoUwsxM&amp;tbnid=-YoM3XGdMk63hM%3A&amp;w=7500&amp;h=2718&amp;client=firefox-b&amp;bih=954&amp;biw=2000&amp;ved=0ahUKEwi60LXCw5vPAhWDkywKHQwyDbA4ZBAzCDYoLjAu&amp;iact=mrc&amp;uact=8" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><a href="http://banknamaz.mihanblog.com/post/296" target="_blank" title=""><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDPT0Aqmf8Yaasu88v8hhZ3oUIU5DDSofG-2oL7YBtwMaVCShC" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br></font><font color="#33CC00"><font color="#006600">اَلْحَمدُ لِلهِ الَّذِی جعلنا منَ المُتَمَسِّكینَ بوِلایة امیرِ المُومِنین و الائمه المعصومین علیهم السّلام</font> </font><br>سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد.<br></div> text/html 2016-06-20T13:04:49+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد احکام مصور وضو و نماز خواندن ویژه کودکان و نوجوانان http://banknamaz.mihanblog.com/post/293 <div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/preview/6345841574309119434/photo-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6-%DB%B1%DB%B1-%DB%B3%DB%B0-%DB%B0%DB%B8-%DB%B5%DB%B5-%DB%B5%DB%B0.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></div> text/html 2015-03-04T07:15:37+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد نماز و عبادت فاطمه زهرا علیه السلام http://banknamaz.mihanblog.com/post/275 <div align="center"><div align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSuFTJO7_xG8zg4UsIhRrSgibVSVmxR9P5vWdM_PobMNiTNtssK" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="top"></div><br><div align="right"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; color:#0E84AE;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="3" color="#3333FF">توصیه اهل البیت به نماز</font> </span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA" lang="FA">وقتى آیه&nbsp;<b><font color="#006600"><font size="2"> </font></font></b></span><b><font color="#006600"><font size="2"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></font></b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b><font size="2" color="#009900"><font color="#006600">وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ</font></font><font size="2" color="#009900">&nbsp;</font></b> نازل شد، رسول خدا صلى الله علیه و آله همواره تا هشت ماه به در خانه على علیه السلام مى آمد و مى فرمود: الصلوة رحمكم الله<font size="3" color="#006600"> </font></span><font size="3" color="#006600"><b><span style="font-family: &quot;2 Zar&quot;;" lang="AR-SA">إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ</span><span style="font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;2 Zar&quot;;" lang="AR-SA">لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیراً</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA" lang="FA">؛</span></font><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;2 Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p></div></div> text/html 2015-03-03T06:52:08+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد قبولی و ارتباط اعمال با پذیرش ولایت http://banknamaz.mihanblog.com/post/271 <div align="center"><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8078267750383269497/emam.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><font size="3"><br><font size="2" color="#3333FF">اعمال بندگان فقط با داشتن ولایت امیرالمومنین (صلوات الله علیه) پذیرفته می شود.</font></font></div> text/html 2015-03-03T05:29:13+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد اهمیت نماز از دیدگاه آیات و روایات http://banknamaz.mihanblog.com/post/270 <div align="center"><img src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com137314569983621.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div align="center"><a href="http://banknamaz.mihanblog.com/post/270" target="_blank" title=""><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUTExQWFBUXGR4aGBgYFxggIRoeGB8dHRkfIhoZHigsGR0lHxoYITEhJSkrLzIvIB80ODMsNykvLisBCgoKDg0OGxAQGzAkICQ4NDQsLDQ0NTItNC8sMjQsLjQ0LDQsLCwsLTQsLCw0NC80NCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAL0BCgMBEQACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUCAwYBB//EAEEQAAICAQMCBAMGBAQDBwUAAAECAxEABBIhBTETIkFRBmFxFDJCgZGhI1KxwRVi0vCTotEHJDM0coKyQ1ODwvH/xAAbAQEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUBAgMGB//EADcRAAICAQIFAQYFAwMFAQAAAAABAgMRBCESEzFBUQUiYXGBwfAykaGx0RTh8UJichUjM1KCBv/aAAwDAQACEQMRAD8A+44AwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgGDSAAkkADvz29efbAMW1CgMSwAU0SeAPzP1wDDRaxZEVxag+jAqRfa1aiD9cAhS/EWnXfudhtYp/4cnnYBiVjAX+MQFawm6qOAYdL6tLObGneKIH703lZhRrbHVjzVe/bx2vANvVteqho9xBKFmZSAY0BAZxYPIuwKPbAN8fUU2ozXGJGCpuoFiRY7E1dGrwDTHrP4jb5UUJuBUFaNldpJbkMo4NcW/rxgEXS/ECSylUdAibleyNwYbjZ58iAKeT3J44BJAsm6hHT7WEjIocolM1Ne2gP5tpr3rANep6mscYdgwYruEVXITV7Qi3ub6X6+mAb9HqN45oMOGANgNQJAYgbhz3oYBvwBgDAGAMAYBrnk2gn9PqeBmG8LIIZllI3K0bD2KOP+fca+u3OfE+prub9Hqg98FWXhlPce3buD6EZunkynkk5sZGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAK5+jxMNrICoAoWeDWwn5HaAt+xPubAzk6epIoBdlFa7A8i9vawO3tZOAROt9JklZWieJf5xLF4gIBVkKjeu10ZAVJsWSaPGASenRb0id4njZL2rIyFl7ruPhsylmXm7Jpj2sjAN/UoHeNljcI/BViu4Aggi1sblNURY4vkYBWaL4dT+G04SSVNx/hq0cfmo7fC3EMoIDU5bzeYUaoC0n0auQzXY7eYivyBq/W/cD2GAQz8Pac7rQnesatbudwhO5LBPPJ5PdvW8Ar5OkadkKPBOETUBl80h3s527h4bljD5qKvShR22i8Am9T+HIJzufxA13ujmljPaquNl8vH3e189ycAaXQJpmSOKB2Em4SSlwxUAcb3lfe99hW750MAtIogopRXrgGeAMAYAwBgDANc6gij/AL9u2aTxjcGEPlFUfqfn+f8AXNIy4VhjBolTbKjD18p+h5H6NVf+o5nGJGH1yTs6mRgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwCp6zO5ZIYztaQkbv5VAtiPnVAfnlbq7JucaobN9/C7sEc9LCH+C7LIBdszHee9Fe1H3zX+iVf/ibUve28/FGSZHP4iIarzIa+TEEf9PyyVTPiin97mGWWSgMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAVPUtO+9ZUFlNwIsAkOByCeLBHY5XXwmrFZDqs/k/8AAN+mkFBnreopzfYgWf29ckVy9nM+q6/uDVok5RT3Cgn6gEf1IzTTrGF9+Ay0yYBgDAGAMAYAwBgDAI0uvjWVIWdRJIGKITywSt1D1qxgGno+tklVzLC0BWV0UMwO9FNK/HYMOa/r3wCs+H/iqPVarVadShMDALtbcWWtrFq4UiQOu27oA1RBIHRYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAjf4hF432fxF8bZ4nh35tl7d1fy3xeAScAYAwDHxBe2+auvl74BlgDANckd/LOVlfEZyVvWNQFKp6UWb6D+xFj88iauzhxBdwZ9HJO8sKckEj2HO0fLjmvnnfTrCeev3g1XklaydlraLvueePn7fqR+eS4pPqYk2iTmpsMAYAwDUs6klb5Br86uh78EHAKjSaLWfa3kk1EZ03mEcCx80RHtLSE9wVkNAfi7mwFAz6n8TaeF/CDrLqPw6eNlMrEgkAJfAoElmoAckgYB59umD6ZZFVWldy6g2EVUcqt+pvZZHrdcYBq+I9TEvNL44EcYehuRdVKsQpu43G+38nywDLqHWVIh2sVR5wm8+UMI0eZipPdCIiN3Yi6sc4Bu6NqYDvMMRiQGi5hMQZmdiQAyqW8xJuqJfgkk0Bs1/WFSOVogJ3iYIY0db3sVAUk8KfOp598Aiaf4nj+0TaWQGOWCFZpGIITaw8xVj94L7/wBwaAm9O63BPpl1aSAQMu/e3lAA73u+7VG79sAgdH+IG1M7CFYZdMB/5iOfdz6IVCVv9aDGgRdWAQNvwz8TQ64TGLcBFM8PmrzmLbuZaPK+decAdJ0etWeSTUaiN4TuEcKRVtBe0Jcm2YJQPAH174B51H4pgRjDERqdSDX2eFkL33Ja2AjUDks5A7DkkAgZRdQlGo08EgXdJBNLJtJIBjaFQoJALAeMRuoXQNC6wDZ1LrSpFGylA8z+HD4jBVZmsqbvkFVLADkigOTgEbpks0UyQTTeMfCklkk2KgJMihAFBO1VXcO5+ZvAJvReuwavTjUwuDCd3mNrWwkNe7sAQecAr+nfEh1Oo2aYQT6cA754592wjsCoQgsx7AN2FmrAIED4h+J4oNQUg0k+r1RURyPpogTEDyivKeF+9uCntdmgeQLr4b6bLDGfFlkkZjYV3L+EPRA5FvXqzck+woACp6X1zU6jWMYV3aEHaZHiChiF5aOTxbkUmhfhleOG9cAteqdY2xxeGyLLqCFh8U0LILbiLBalBOwUSaFrdgCu6ZppdNPNNqpmmVNLGGlKbQzCTUPJUadqVowALNbRycAvul6wzRrIY3i3WQkgpgL4LL+Ekc7TyLANGwAJDSAdyM0lOK6sGMEwcWM1qtjZHiiDm+u6gCXcCDexQe4HLE37iwtjKzUzS1GfdsHnoWPQWIQgxsp3WSx5f3ZiR69vy4AAyVopycG5Rx+794JOtksDzhee1kbvWhtPOWEHnsaSJ+am4wBgDAOT6z8FnUxeHJq50ZdQ88UkVI0Yk3fw7HdQHYXwe3pxgFbp/wDsz5HjdT6lMo/AdSwB+RrmvoRgHYdI6RDpY1igjWNFugO/PcljyxPqSbOAbptKGdZPxIGCk9hvqzXqfKP1PvgFF1H4PSfSz6eSaVmnZXea13hkKsm0KAFVdi0oHue5JIGrrnwNDqdFBojJMiQFCrq3nOxShtiOSys18ev5YBv+Mdc+k08cscLzpFIhkjjG5jGARYH4irFG/wDb3HfAKr4V1y6x2bTaKTS6ZpfGmkmQI08vBG1ATfmCsz/5ao7iQBfa7om8ah2mZXlULvpCIkUkhVVgQVsktuvdZvgKABB0nQI5kjieP/ukIqOGRQBK388kdAbRztQgCyWK8JQF3oemRwReDp1WFLYqFUUpcljS9u5PHbAOd658BpqEiA1WqhljZ28eOQB3MteJuKgA3tXgAAAAAACsAg6b/szF/wDeOo9R1C+qNqWCn6hef3GAdn07p0WnjWKGNY0QUqqAAB3/AHPJ9zzgED4ngYQTzRKXnXTyLGB35G6lr1JVP0GAcjp/iLS9aMEEOkmYRSJK8kqbF0/hG63A+aQ/cCjjkk8AjAO46h00SCUhijyReFvFWg83IDCrtr59hgFJoegpLGmnK3o4yWKuoX7TIzFmZo1AAi3Fm20AzEUAqjeBOfSDTIYNDAkbOS1hKjjLd3YCg1Vwi8k0PKLYAT+m6GPTQhFPlW2ZmItmJLO7H1ZiSxPuTgFV9qh6nGRptWfCV9sphq3tVbZ4hHlBVhZTn0sEHAJfxS7R6Kcxxl9sZ/hoOSoHmVQPXbYFfLAOU0nXtN1qXTiHTSsunlWYzyoUELRncFUg+dyyqpXtVn0AwDsdf0wzSxs0riOM7vCUKFdhypdiCSFNMFBAsAm8AsCcA0Og3bvXt+vbOEq058XcGqPSEIy7qLXyPmK/X1zlTp3XBxzu8mcnE9V6cIdscgBi2AuyrW7zGuPceUfnz6VU6ipwlGpd11LPRp7WQftZx+hc/C0rs7J4u+IwoUBABA7ce4rufesnaC2yTlXN5wa66uCipKOHl58HQPpVoAk13+96/Tsfzy0j7PQq3FEjxB7j9cYNsmWAMAYAwBgDAGAMAYAwCp+I+mzahFSDVNpSGt3RFZmXaw2jdwvJU3V8enfALDRwlI0Qu0hVQpdqtiBRY16nucA3YBzPw/0iePWaqWaWaRCahDyKU2ud7VGo8uwkICTZAPa8A6bAGAMAYAwBgDAOZ6b0ideozzSSzNDsHhBpF2XJQdRGBY2eEhBPfxG4uzgEnonRZ4zKdVqjqhINuwxqqKN0hoKLu1dVN393kngACV8PdGTRwiFCWAZmshQfMxKjygClXagHoqqOwwCzwBgEbqLfwnG/wyVID0DtJBAIB7kHms52WRgsyeAQenxsscSGT7QUVUeRgLZlFMxHoT3/AN86KyM947mH1LBCAasc/d/vWdOKKeM/AHI/FPiRzGnYRyUeCQLAAP8AQHK3V8yM9nszSWxDjgdwzbyzKqqqsLDqWLUb57g/7GQ5QdsePL4o7ImaXVKC4JLbOc9yd0iGRJ1Y0JH8jDuFUWxA544H7DOmmjZVYlnd9RqNS7HwR/DnbydL1AAlL+ftZ7cAEG/TtWX8M7kSRMCj2Gam5lgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAKyQh9QFPZF3UR6k8fUf3yum1bqlB9IrPzfQGrWauN432N3Ph2vex/bvz7HOWr1FTpm4v3beTKWTnm1SK4Uby0ZH0/mIv8/3zzFFt3FCyX4V0/MkV0q1yjHrHqSOpdbcuhUAx0pYMAbJ+8Oe3sKy+1OvknCUVs1l5JWn0cJxkp/iIkHU18Rtq+HdlRantx+IgA+b+ua16qNkm4rBw1Gh5MVJPqWfRmR5KLOktHbwtV8rBvj9ryXpeBz3ypdiFwYLL7UTuV925DW5DQIbaQxG4X3HHPrXfLWqTbafY1ky3zJuMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAOf1fU31DtBpDQUlZtSKKxVwyJfEk3p6qnJayAjAXmnhCKEW6UULJJ49yeSfmeTgGzAGAMAYAwDFnA5JoZjKBgdQo5Joe5sD9TmvMiCl1fVIpVk8GS5PDYACxfrYBHJ+Yyu1FsJxlKqXtYaBW/Dml3eOSPKPu/UWR+g/rlZ6fp+YreJbdvj/gzHOdin1mpUt4oTa34iOSw+nuOD+o9cqqoPHDn4eEy7r03Kbku/UgSa8B9rEbeDd+gDMSPkQEP1bJbhKcEvl+v+TtCOHlGzp8+9TS/eqmPehya9rJ/QL29d7LFTW4Jbvq/oazrVjTl0XYtNCsiyRgCyTuQEgXXer7iu+SdKrnwvG/VFXqK4qT4OiOvkgCbQh8MGyeRyRVfeU/Lm+OO/p6auKWdiAyaI/8AMT8+P7DGTbBszBkYAwBgDAIHR+rx6pXaLcRHK8TblI80Z2tV/eF+o/qDgE/AGAQDrn+1CDwH8MxGQz2NoYMFEdd91W309+aAn4BV/E3WPsmmkn2hyg8qF1TexICrubgWSPc+wJ4wDGKIamTT6uLUP4QjakRh4cvihaZv5ttce1+nNgW2AMAYAwCp6w6yPHpCzr4yO5KMVJSIxh13jlbMqCwQauiO+AWOl0yRoscaqiKKVVAAUDsAB2GAbcAYAwBgDAIms1QU7AfMa9LoE1fsPXv++cbLMeynuCvhlLSEAhQC221JLlfvMASB3NXz+WR625Sfjt78dWZNPVEk1OmAsxueShoXXYHvtvvX65pfm+nCeH4BQaLpUo5fybSAKK2D70L2/tlJZK2pJrGzw/K+R3qqUvxfIsemdYEAcSCw0lKFUfRjV8AALkvSa+uqM3PpnbBLnouLhVfjLKbrccRsoroOaq//ANVND5NYytdsJ2ZpWF4ZNr41HE3k5/psaGIszAmyNvqB3BquFN/1ztqU+LOfl9SbVJ4SS+ZK6Q7r2HF8AgEfLgij9CTXyw7VDDws+/c421RlJ/QvtLO7tvc2wICtfIu6oew5yFqdXc5qzieUcJ1QjHhitn2Ol0TEwwl5FZjdMzkA8+UECtx7A/MfPPaaGUp0RlLdtblFqlFWtRWEXK361edjmZYMjAGAMAgda13hRFgRuLxxj5NM6Rr+7g1gEqHUI5YKwYodrUQdrUDRrsaINfMe+AbcAputu/j6JUJrx2MgH8ogmq/lvMf51gHg6vKdadMscTRqu6RxMd8djy7ohHQ3G9o38hWPpWAefC0zeAPFPmefUbb/ABAzTMlf/jAI+QwCw6j02LUKqzRpKqsHAdQQGXsaPqMA5/SdcMr6ePpsSvplIEshjdI0jobfCYgCQ0CKSwOLrALuHrenZ50EqbtNXjgmvDtd4JJ9Nt89uCO4NATopAwDKQykWCDYIPYgjuMArdJ1tZJpIfDlRoxuLOoC7T907gTV8kKaahZAFWBu1/URHGGVHlZvuRoBufi/xkBRXqxA/MgECN02GWSX7RPGsRVWSKMNuYK5RnLsONxMaeVbAo+Zr4ArulfFEa6bTmeRRPNp21AQk+ZVG969gA3A9ga4U0Baavq6aXS/aNW4jVEUyMR6kC6A7ksaAGAWYOAe4AwCq0DShiZRttyFpr3LRINWa7fL6ZGq5mXxrvt8DLJeqTaHks3sPHoaBr++bWLhUp+79jBVdD6iZh4YXaqBRdm+xvn34W/qcrNLqnfipLC+i6/QyvJcEgEKK4F18vplnspKKXQHHavrACySJEQ1MVUk8t3qq9/TPKWOH9Q5KLSk98l1Xp2+GLlk5rpGtlmosUMjHy8V+xFAjnO9tEIT9lrHv6bk7UQhWsLOEX2u0f8ADUMN0n4ieVBvgBex+p/Ksh/1GnhFRpXtd3/H8kKtuU229uyKaHp4D7m49QSfTijfzs8/Q8Z0tnLChjf+TvK5Rg5Zwix08QZeD2qjzzxxz8x2yPGEpzw9mcnqIxgp9UzB9SqMgB3rz4ijj6AN7134/PJkdNVHhc9338EW3XReVFfBnZaeSPwYvBW0I8otweCOOAbN97Oes03A61wbLsVVs3KWXu2XGbmRgDAGAU7R6xZdQ4aKWNljGniNpsYA+IXkCsSCSOwPAHA5JA5fV/CXUpIdYja2NpJJI5dM2wqEkRopG3Cj5Q0QVB56Xk3dYBL6r8M68abSLo9asWogUq7tGu2beF3kqFNeZb7E8975wCHp+h9dkoTdS08I9fA06sT78yKtH54B0kXSZdNAI9MyySknfNqWZmtvvOdo/iHhQEtBQAsAAYBP6P0qPTJsjUAsS0j0N0jt953I+87Hkn+2AU3WEniTU6ttv8CCX7PDFZqgTuYkDc5CqAoXygsLa7wCLpfj3RzLHDoZPHmdQI41V/KO26Sx5EXub544BNAgXXUupwdP08ZlJWMFIU2qzEk+VAFQEk8dgMA55Oh/a9PqNTGkSv1BYtyOJEHgj0cp5jIUd7YV+FfTcQJGm6INTBFpVkkXQwRrHuRirakoAv315EQA7qfOx9FXzgZ9T08PSumbVDGGMxiU8sxR5EWVj3LUhb6AUOBgEROqaPqms0r6WWSV9KWkZ494jVZF27XLABmYgUo5oMewogduRgHMdc+Ek1TLYjjWKCSKFlBLjxozEeeKRVZqTmyQbFUQNvw50OdVjk18w1GoRdo2WI19NwShukIu3IvkgUO4HR4AwDDxBe2+auvlmjnHPDncELTyl35IpSdv+b0B+gFj538s4Uucm+Ps3gErUutFWYDcCOSPX652nhpp9wVSP4cCsgAKxuKH86jn68qcq5SVUITgu0l/9faZnsVPw25WWSV2pANpdj95iRXJ7n1/MZD9NlJWztm/ZW2X5Nco9+I+kuWln3b/ACjw0FkgcBuPYcnj3yXrdFKblbnPhFrpNTGMY14x5Zw+p1B02uTxmdUQKxAvjfGCePXk0fpm8/T+LQyrisyl5/k9BTWr9G3BJyf0Zb/FOv8AC0g8OTcZnpWB5AAtv6gf+7Kr0j0yUrnZdD2Vth+fh4Imip52o4ZLHCt0RenT/aoEXcWcV4hYn8Pz9b49/pxkm/Tyr1srJfhfQq//ANFp3GPKgsJv5YOg1+iWLTRujh7IFgcXyT+47ZE1+kVS/qIyzl/L72K+FrjQqfHcndI6HHOm9t4p2Wg3DAHi/wCnHtlnotNG6vilnZtfkci/1SbdgUlQoPCq5FCuPKQBx75d1pJYRrInZg2GAMAYAwCk0E+ubVOJYoY9KN4Rg5aR62bCRVKD/E+fbtVsBd4BA6X0iPTmYxhrmlMsm5ma3YAGtx4FKKA4HpgE/AGAMAh6DpMEBYwwxRFzbGONV3H3O0Cz9cAlkYBjLGGBVgGB4IIsH6g98AyAwDl/hOXWTPqxrChRX8JI1iKrxbMwZ+ZVZZI1ugLQ0PVgOg0GgigXZDGkSd9saKos9+FAGAScA8JwCD0KeeSCN9TEsExB3xq4YLyaG4d+KPH74BOwCq6z1CoXaF1ZkIsKVJABprHNeuQdddKFLlV1X2zCkikl1zTRhxW8WGawoKcV3NAktt7++VatnfBXR/Gtn8P8myTeyLvSSMIkEsahjflHsO3b8WW+nlPlLmrDNWaNRqtj7lezt2kHtwTR45JI/L9crfUPUf6eeINN989F9cnSMcrJCk1LXSBSrm2ABoN2Ne24fvfvkF66VsfZS6592fd8V1MNNMwbRqEKbjR83PuLHP5HNMey610Z0Wnbjk+Y/FOrk+3vIknII8N0e9qgDbRB9PX53nr9PJSpTxg9r6dVX/RRhKPxyu5c63VjVbJpAPF2bJOOG2WQw+qluPQr88xP3ESqD0rlVF+z1Xz6orZ03VD6qPL/AOqXYD+nhE5jLwd4Phbs8/TP8kX/AMvLvHYcN+fp9ex/TOd9K1FTg+vY66mla3Tup9ez952PQtc08THa3hub2sByRwXFXV8c/L555jVznT/2JNNd/GX9Txmp0zokqm02uuC2OqkSthZVXhfb6n0JPJP1yPLWzjPFcsJdF/JHw8ZOm1D7hGxA5F8gGrrtbCv0Oezok5QUvODnIscybjAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgGMjUCc1nJRTbBXajX+bYgd3oMdgFAG6vcQOaPF3xnByc17DNJWJPhxk5sxbpnJ8jbyQSNpF9uTyODlHeprUvDwzWCTzki66YLLbAqNgD8Um/casdgTQP61kbW8U4cUFj/2S6ZLbQJcL6Z7eRrPittPG9oJAGOzcTYJPzvjLT0y22UI1z3flmtWm/qtVyotL3/BFRP8cNPPpwsSohKLIp72zbTTCuACCOMn6r0zT6hqU1v5Ll+iRqonKUstZa+C36eToNJ16CbVPFG5CoKUchW28NtrvzzZq8r9XoXWuKLSguxU3enX0VRvmtn+az0OY+NeialpJJkO5NlUGNgdnAX1B5P65r6fbVGUYzL/ANO1enjXGua3z1/bc5DpMVm89HYy3vlsXsOmcsqKCObB9BXej6g9iprvxxlfqtVDT1uyRT6rUQpr4pb9kiZL0ptOTPzIyoQqn1PNH92/XKrS+uQuny5LGSsr9SlPFdiSTfVFExZwpYAJ97z95mPN7Qb236e1fl6DaLPQJLdJ7+7siTp/iXUo4YScD8AVQtfy0BwPTIWp9L010WpR3ffvky/S9NwtcO779z6BoOprqQyUUNAixXB5Br2OeE1GkekkrG+Lt9Dw1d3OzW1hosejaqV3KE7qUkFgOKKjg0a/39R6v0bWTsbrm87ZRxknk6jLwyMAYAwBgDAGAVPUusbZV08KiWdqJH4YkJ5kkI7Dg7V7uRQoBmUC2wBgDAGAMAYAwBgDAGAUWoZ5ZHZZTHEq1uXuTZ3Vf07/AKeuV1jnZNuMsR6Z7574Nept6Q73LDI3ibNtN604PBr1FZnTOT46pviS7/Hz7xFnvUtunVplJBIChSfKW/CT9Pr2zfUTjpaXJfBfEcPtcRy0eoaR9zM7H1bgcX6LXazQ5HfPM2W22tybbaTeeiwjZY6k/wAJJC5YlKYBmYXe2+a9T5j+2cdBq5O1q2SxLd/LwS9RSoRUkzgJJZWkmjlUMpsUw+7zaMp49gb9f6expjRwqdf5no6dLpYV13UfiXfz5yRHRSilVYHfRocqVZW/pYB9SM7caUsN7kt6hcbjKS+BefBvTVEjy3ZU7AB29C3Pr7frnnvXvUJVOFSW3V/wRfUrHdWq38TtH1BCs9cgE0PkCa5zyq1Mp6pTTxl/o2U/KWFApD0WKWLx2iWGV13kITS2LAI9T7mvfLqz1u2Gr5dW8M4x1z2eCVC+ymXLUnKKeNyi6HKBLZQJY4F+Y13JA4Ay29fqlKhcPZ7mfVotRjLqk9zqOv6hVgDkgKQfX+XvnltFobU4TX+p/PYqJvmYhFbs+e6bUErYjjUHu4LEn6k3z8iRn0XhwewjXw4WW34Lf4Z+HdPOdx1HiEc+GF2/ruJJH04yn9X9Q1Omr9iHz6kT1DW6mtOHBw5/1dTrdB0xdOGIYk1QJN8DsPoBnlLtRZqJRUoYXU8lVp1SnLiyy50GmVUV0LW4Nm247X91TdH0Pf3z2npWnqhVzIf6vvBykXK7aH3v+bLEyb8wZGAeMwAs8Ad8AidK6is8CTqCqSLvXdQJQ8q3ytaajyL5o4BUdE+M4NVJtiD7Gd44piBslaIBnCG7PBajVHY9HjAJXXuupFp9W8bxvNpomdo9wJVihaMMo5XdQq+/pgGvpmp0mm07yb0ijWRhLLIwG6RW2OWdj5m3Ltsn0AHFYBl0n4iXUSbFjcIwdopDW2VI/CBdf8paWlJ7hbHBwC7wBgDAGAMAYBo+1LuKA2wokAe/b+mcubHice6BsWQEX6f7/TN1LKyDTDrY3JVJFY+wYHNFbCWVF7jBz2l1Xhx6fdVBnV77Cjt5+gyhlqZU8jxlp/sbVQclhdSp6hrHTx4V2iN6aPYABVjsR3sWD9MxdqXXKdcdovdYLejTV8MJJbrqZw9VlmDQBBIscNliLbcoFm/fuo9fXJddjvjymspLr7yFraFCuU11b2XuIq6rapo+VgLP0YEH9a/XI0ek446popePCyiTPMx4JumC/nVn60Cf0yljpVHdL3k6dsn17bHLtJLqJJfD/wDDBpTwOQADTVfNdrrPTUX16LTwhY9+uPiXOhuo09Kdj9qW+PC7ZX6lxokTwAhXzdm+Xv8AvnltZO5ap25flP8AY0qrVtsnL4/wRtJEujYVfgvQLX9w/hv2X0sfK/fJV1//AFGpKX/kj0/3LuviW827l/uX6l3o+oqTsatwoN7fjv8A+DH6EZVW6KS9uPTqv0x+5BnW+qJUG2eN7JUOPLXfZ2X6bhuPvR+WbVcGlujOzfg7eZePgu5wlxVyWO37lN1b4bRIHMRYOAWu+5A/t3H0GWuh9etv1KrtiuGW2CZXqnOajYk09jkOoo77fMWUNypPBtbWyPcir+Yz1lOmprlmEUmTdNpqapOUY4fkw1EPiC4VJfbbbRyQO5Kj7xHrQ98kR67k6tqvHMeF28Z+Jh8O7vtMWzuGs1/KPvflXGRvUZwhppuf2+xt6i4LSz4vG3x7H1ODTrPSq+xq5DDv7kUf2zzGnrq1eIQlwy7p9/ejwU4yRcOqxhIxYC+pr1o394UeTXf149/W6alVVqEeiOEnuWubG4wBgGLoCCCLBFEfXAOI0/StfAz6SFI20zKiR6p5PPDEiKmzwtp8R1p2U2AS1n1GAXfX+n0izIdraeOQQLQ2rI67Ec332glQO1M13xQGGk+DtNG6sFtVIfYwU75R2mkdgWllHNMzcWTV0QBFh6NEsynU7Apll+zQuQ1yTM8sjm+GkI3BQL2KCATuOAYfGH2FZon1es+z7Y2Hg+MEEqMVNMB5iAyD7pF8g2CQQOrhkDKGXlSAR9D2wDPAGAeXmMg9zIPCcw2DndN1OB594LB2OxeSBQHcg17kc85T16vT2X8SzxdF+XgySuo6MyAo0hVRRaq8xPCg36CrPveTbqXauBvCMFLrukvEnjIw8u1xXcG6ND2Ng/rlfdpJVLmQfTD/AJNk8ll1rQrtYk+RyGZfVW4G5T8/UHvm3qNcIVOcumzx3z02+p00zlG1OJyfxPoJE0+6Hc1MLochTd9vnV1lVpVBy4pdO2S/0t0ZWYnt/Jp0r1GpKsLAJHJIJ5+p/rkuLTfsM8z6jKcNRJy87fAgazWKdydwb2kfPh0P8vckXXIHsMlP2VzJdupV1QlqbeRXu30+ufB7JrZHCI3lDM7Ow7+f0Ht5bW/nkaqyqUnhb7Y+Ra670vU0VKXEmsvia67/AHgsNRrI9PECASB5QsakgfKxx9TZ+ftnKWjtvnnp72baOl6ifBD99l8yifVSFldEYNIN4AHZSWUE36WD371lvdRpq9Oq72seT2NNNcIcGc8O2f1+pt1PUnVCZoXQdifKym+9i+AfbkfLKenSUysXIsUsfJhUxcvYln9z3p2g3pfJJAHqb4oD58UPpnG62UrGl5+/1M2TUXgt+k9WK3G4aweaMa7j25Z3BNAAUAKr1yLqdHxR41jPvy8fJL9SBqKFnii1hmXxD1Cf7PKTF4aDZs2nduG4FyxThAAKr598l+i6XQRtTdnFZ2T23+pnR1VO+C4s9c9u23x3OT6XJ4rNGeN0bUfZkXcn/Mq562bhVHik9i21ijRWrfDWfg3h/uQdFqmjlWQXuVg3z+Y/PkZtZCNlbi3syXbXG2lw7Nf4Z9PEcdllBF9yFHN883RB/X5Z4W+Cy03JpfP/AAeE5spLDfQsOl6AO242qKfvE1Z9h7ZK9O0HOs48NRXd7Nv3HKyWC910gBUbiu6xxs57V94G+/Ye5z2MCLJkpFIAs38675g2M8wZGAMAYBq1MAdSpujXb5G/7YBtwDFkBokA1yPl6ce3BOAR9f06KZWSWNXV1KsCO6nuL9sAlYAwBgEYcDcSAByxP53/AL+WcEse1+YPJtYBG7jnYpNUR2F+vvmZ2pVuS3wCPpoJldSzl7B3/dCjjjaKvv8APtd5xqhdGScpZz18fIGqaGASFwiNJRNCr3LZ/In+wzR16dW8WFxfVGUsvByxmaWVZ2dY53QhVoldoBBBB9e/B9sq3qr5yd0dsdi75UYVurGY53fctoOs0mk+0KrNJdkelEBWocc8Ej0P0yyWpTjW5r8RT6twqucY9C2mmVyYeQeCT6epP1+6RWZssha3Q+vfwaJtbooeozsFdibG/aO3pfoO3bPN3V2T45y84Xyf6FppXGUlGPjJTOK4Auiavg/S/wC2TK61CPCVGr1k7ZPZYKbUHdMkrpca8OyEHj1AYqNxAv3rJU4p18D85x3wcPS7uDWcbwsprPbL6G6QrMwRBxd8gGgOeRRvjvwfXg5W0xxZldEes184w0slNrMlg6Dw2VQCR9AFr8iqrx+WaaiabPMwi4xxkidQG1o7PLLYH+Xmufn5uP8ArnHUUWKuMpP4L3F96bJ8tp+SHPEACwSOwCTJLyFHqebJr24HzzlTY5SScn/xjs2WKb6ZfwRQpr5YU3ckhvKQApvaZPu/hO0K1em4ZdLTRnb/ANt4fXz3x177kvghY+F/fYtegidZGaUM28lzsJDgXTMKNSgGrUi6KkXdZw1r09kUoyw+jbWVl77+M+fkQtS6pJKG2Nvd/b4/mdqCuwUyuGHBsGwfcKP7ZRv0vVRvWYpbrdPK/fJTyujB77Ndji/hv4bkint2QsAQoUk9+CxsCgBf657XXa2DhwR6ssfU/VIaqlVVJ7vdss9b0PSbi/8A9ZRuYWaJA5O33Jyss1GpjpuHOxxWr1FWncF+HGPtm7pOrMbo4/CwQ/NX9Pyon9Mg6O9wnGXh4fwZRHYNqklbYjUy/wC7Fe35Z6aGpqtm64PdHWVU4x4miSsm0Agcc+tcWO3uT6DJkFscW8EvMmRgDAGAMAYBgkoJIBBKmmAI4NA0fY0QfoRgGeAMAE4Bq02oWRFeNg6MAyspBDA8ggjuDgG3AImtWhfpuUkfRhz/ANc42LG/buAIkpgezXYPzvj9zmHwNNPuZIjLI38NZDQ4ZttED2u+W+gHv9ePDOXsKW3nAKLqDQgeSMNyQJGJ3Er3ZWBG1QeLvv2GQdRZTVHEY59/f3v3Gik85XQh6TSTbY28IvwalUDcq2dxonzEi6yJRp75xWPwyLh6uuUZSzj/AG+SV1TowOlj8AmUJZDDv5jbcfX07iv0sb9NimKhvw/mU+sseolzO5g3WUmi2M3hyLzTcA2KYX6Xd8+uQdTN3VcCeJL9ezRzhcnszHV9TRtN4CkGWRa8gtrUgWWB9RYBHOKtSoaXElvjHTfKLTQVtz5q6R6lfJ0hk2/xQ4VhY73x2KmwRx6++Rpai2pcWDOqhp3mx17v8viZSweIabkHv8lscfL/AKkH8IzSm2XC5+O/vZTzr4nwv7RKWOlVwB5SD+fmsfmrEfkM2draeenQ7cOyx2+/2MZ57dVCsQ1ANXlsngE+np3/ALZH5UrI8UfmSI18ccp/I1atY93hlx4+0FVLDcANxZQPYmzm84TnSo9l3LfSV2VwU8ez3fYgSaYuTHKpAUi0459fMQefTjkVZPNVzzXpK3JbzeyfZece/BOU+koPYkDpokZQeyAs3HdpT3/RHH0Izir7K6JXLu1FfJNnN28Oy7/si36ZF/Di3DzIAL9mA2n9ecrNVNq2fB0l+z3Id0sTfhm9tNHuIIFvz8gebbj3rn6X73L0E+bDgsX/ABf32IN+HjyQIRt1CbiAeQW9+OAT+37fSVXZJz4Zv8Pc66ex8uVfXuiMvRSszSOVEdsSw7ndS0T7Cst7b63W8vqsY7E6d6sp5SW/j77mXQ4lfUrGDuAbcfmEsg17XQ/PIHp9DlfGPbOfy/uU92lsqWZLY63RdJRJGa2O7ij2/P3/AEz0FGirqudizv8AXqLL3OKjgma4fd78X2Umu3PBFH2P1y0iRpEvNTYYAwBgFT8RxahkjGmlMTeKu8hFYmNrVqDcAjcGv/L6iwQKHpc/UYjG2rcyRLCJZTHDbtJTIYRHGpJFskgYea1rsTgG3o/TdTqW+0zO+ljeUSrpo0VGYJSoZpK3OWCIxSlIHla6oAR9Z1TqM7D7PE+niZIqkdAWVy0byXG4vb4UjLZqnjcUO+ASf8Y10urCafTldMrBXn1AKggcuyR+VnJ+4DwBV8g4Bn1jquodQ0EEhaIs+1hIokY70hj5TkGw7N91aHPqAInRNbro2cyo8qjxIlHhlNzxtGkRCgfw4muVi5FUL7AWBZfCGs1UwZ9QjwqvkVHWi7ADxJDfIG7cqjgVZ5sEAdGygijyDmGsgifYj2EsgX+Xy/8Ay27v3v55z5b/APZ4BC1kUtNHGpAbgN5dqKQNzX3Lfe9+SM5WKzDjDuc58XREfW9JjZUUhtqWKB9B2B+or9sjajR1WKMZdEbJYWC3CMAFTaqgULBPbjtYrJuJJcMcJGxBl6a+4vcdnuV8SMn6lWO78wc4uFqecr9V/JrwrqVev1e6MsACdwQMWvki7+4poDnK63XOdTlBd8Z+14HCu5QrOqsJju8rqgb/ACkMTd9yayrjN2QlPw1/cs/T+KSlUumMkjSaVdzLE6u8pO0NYqrazxyav8qzvOb1LVcVv/Yl6j261zFhL/BYmACIxqQZOGkPqSAf0Avgf3OV9mvjKtUwjiOVv3b7lXLS8KckTej9NLwyBuNxG2x/L6/TmsudBonZp5qe2enyI5Tdd6Y8CLJI6+EreaMMw8Q/hWgOfXv881jobNPW3OS3JekxlxS3f6ESTosbalNV4gBFCgRt3BLHn9BtP7flnHmyVfAXENbNad0Y2/Um6PRvNIQI9iEblkIvd27uPvX6eoxPQT1WIYxjdMju+FMMt5fRr+xYydHaFe+7cSzH03cAcegCgAfO/fMeo+nTr00a4dF1+JD/AKvju4n06Edle2BACBasnuxPB/L3zztEIycUn7Tf6I1vscpdPZS/Uy6ro3iEe435SpPzsmv0b+uXPqmknp6q34TT+e5Ei9zXoejjVMxZmVUI7V5iRZHPbiv1zt6VoY6njsn0+8narUumbaXYpuqLqIWMJV/D3+U15SLseb6emZv0sqG+Lpnb6FxG6h181tZx88nVSbIkEkKIjsV3Mq+hG6jXYduMsrbo11cVOE8rPz33KSds5pKTyi0intlAFqQDvCmifXn8hk2Nzc0sZTS395yN+p028j7vF91s812N8Hj5+mT08GrWSRmpsMAYAwBgDAGAMA0TaUM6OSwKEkAOwB3Aqdyg04o8A3Ro9xgG/AGAafsqeJ4u0b9uzd67SbI+lgHAN2AMAYBgYhd0LzXCBqbSgurnut18t3fNHUnNSfb6gw0+qWYSAfhYoeQeaF9iffOtle2H3NYyUs4K3UdCPgGNGti4Yse3seB8rynfpnDp+VB7t5y/vwbDpGigiRo7WUknfwDZTuu0WbW+1euTNH6etNXw9c9fp8jEbMP2WTYumQ+J46pUhHfkEWK+6exrjtedv6etTckt/J2583Dgzt4NcHSQshf1459TlDp/Q5V6hTc/Zi8ry37zpPUuUOEmvqQJFjoksCfSgFqyST7kChZ5GelUdskRy3waNfoYtUgVwHUNfBP3lJB5H5jOdtMZrhmjpXY4PMWU0nwvunlZiBC6Uqi/KaUA12FbeMgy0PFbJv8AC10JcdXw1xS6ouek6H7PCse4ttvmu9kngD69sl6enlQUM5wR77eZNzxg81MySIyncO34TYvkEqOQOPWuxza/T82Dg+5w4kU2sGnQoksrAlS/NLYsAKQ3Kk80Pk11kCHoUXFbt4e/vMSvitmy2SdNRujMbFQBZIoWQGABu7AIN5ZXaeMocM90+wjPieD3pfSxAW2uxVuaauCOO4+WRdLpI6ZOMOj7GyW+Td1Lp6zKFawAwbj5f/3N9Tpo3xUZdnkyRtQIEPgtQ3LuPPZUoA9+PTC0FbjLEdnjPy6GrsSeGWais7pYWEbHuZAwBgDAGAMAYAwBgDAGAMAYAwBgDAGAeEflgFYOgw92DOx5ZixBYn1Oyh8u3tnXnS7HLkx7nv8AgMH8h/4kn+rMc6ZnkwPU6Dp1uowL70WHt6g/L+vvh3TfcKmC6IHoMH8n573s/U7ufzxzp+RyoeDz/AYP5D/xJP8AVjnTHJgYy9Cj2lUAXdwxbcxK2CQNzeU8DnmqHGZVrzuYdSxhBegRWLLsAKClqA9z5aNk2TzVk450hyYmX+AwfyH/AIkn+rMc6ZnlQH+AwfyH/iSf6sc6Y5MDWfh6Ld91NgB8tG7Pe33cr/lqr5N5tzpY95jkxz7jJfh3T3ZjDc2A3Nf9QTybvnMc6fkcmHgz/wAB0/8A9uvozA/LkHnMc6fkzyoeDz/AYP5D/wAST/VmedMcmA/wGD+Q/wDEk/1ZjnTHJgam+HYrsWPMp581AfeW25pvXn2zbnSNeTEuM4nYYAwD/9k=" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><br><div align="center"><font color="#3333FF" size="2"><b>موضوع: اهمیت نماز از دیدگاه آیات و روایات</b></font><br></div> text/html 2015-02-10T06:49:19+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد کلیپ های نماز و معصومین علیهم السلام ویژه کودکان و نوجوانان http://banknamaz.mihanblog.com/post/262 <div align="center"><img src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com137314569983621.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">برای دیدن فایل های تصویری نرم افزار&nbsp; </span></span><a href="http://flashplayer.ir/" target="_blank" title="">Adobe fLash&nbsp;</a><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">&nbsp; فعال باشد.<br></span></span><div align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">وبرای دانلود فایل&nbsp; </span></span><a href="http://www.downloadmanager.ir/dl/" target="_blank" title="">Internet Download Manager</a>&nbsp;<font color="#CC0000"> فعال باشد.</font><br></div><br></div><b><font color="#3333FF">حضرت مهدی(عج الله) و نماز</font></b><br>[http://www.aparat.com/v/qKLwe]<br></div> text/html 2015-01-18T09:29:57+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد آیا نماز در زمان ادیان پیش از اسلام بوده است؟ http://banknamaz.mihanblog.com/post/257 <p class="1" dir="RTL" align="center">&nbsp;<br></p><p class="1" dir="RTL" align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5seFfQ2mVBIO5yCCDkGdLm0JEiQFUKuZuZt2qA2BIKSkLzs33zg&amp;s" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="1" dir="RTL"><b><font size="2" color="#000066">آیا نماز در زمان ادیان پیش از اسلام بوده است؟ و اگر وجود داشته شکل و طرز خواندن آن در ادیان مسیحی و یهودی و سایر ادیان آسمانی چگونه بوده است؟</font></b></p> text/html 2015-01-14T06:33:59+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد آموزش نماز به زبان شعر http://banknamaz.mihanblog.com/post/256 <div align="center"><img src="http://www.hodaschools.ir/d1/fa/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font color="#3366FF"><br></font><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font color="#3366FF">فلسفه نماز و تحلیل رازهای آن با زبان هنر،در معرض دید همگان باید قرار گیرد تا<br>هر كس به قدر ظرفیت خود از آن متمتع گردد.</font>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000099"> "مقام معظم رهبری"</font></span></span></span><br></div> text/html 2015-01-07T06:13:45+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد دانلود های نمازی http://banknamaz.mihanblog.com/post/255 <div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRFZfjftme8ae4HN6FdnQ7qUetB-qNWhPd-TbBw0QKZb5HHnH7q" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.qunoot.net/File/attachfile-1418283548un5us2i2kmfe.zip" target="_blank" title="">چهارصد سخن پیرامون نماز</a></div> text/html 2014-12-29T04:30:00+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد آثار اخروی و دنیوی نماز(2) http://banknamaz.mihanblog.com/post/254 <p align="center"><strong><br></strong></p><p align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSEhIWFhUXFxcWGRgVFRYXFRYYFhcYFxgVFxcYHSggGBolGxgVITEiJSorLjAuGB8zODcuNyotLisBCgoKDg0OGxAQGy0lHyUtLS0tLzAtLSsvLS0tLS0tLSstLS01NS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIANsA5gMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQMEBQYCB//EAD0QAAIBAgQDBgMFBgcBAQEAAAECEQADBBIhMQUiQQYTUWFxgTKRoRQjQrHwBxVSwdHhJDNicpKi8YKDFv/EABoBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAxEQACAgEDAQUGBgMBAAAAAAAAAQIRAwQhMRITQVGRoQUVImFxgRQyscHh8EJS8VP/2gAMAwEAAhEDEQA/APDaKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKcsKpYBjAnUwTA9BVj9lss094FXWBzEwoEkkTE80CNY86AqqKtLeAssIW+pYt+KbahQSCxZvLKYGu+hpW4bb7yEfOhDMsAqWAaAi94Bmb0G4MTsQKqipl/BNmYqjFAwAIBIh9UExuRHnXGMwjW2ykahUJ0IjMoaDOxBMeooCNRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBRRS0AlFLVm/ByL4w+dASEYM7BE57YuCWO2hj1pYKuipOPwvdXGt5kbKYzW2DIfNW6io9AJRRRQBRRU1cAThziMwgXVtZY1lkZg0+HKRQEKiiigCiilFAFTk4tcA0IBjKGEgqu5VQDlUSJ0E+etQYqXgMCboukGO7tm56gMqwP8AlPtQDlnjF5FCo2SBEoArbAasNTsvyFI/FrrWzaZsynXm1IJbOSD4yT/yNN3MGRZS9OjXLluPAottp9+8/wCpqJQBRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBRRRQErhuF727btZgud1TM2y5iBJ+dXy8Ex62mw37tYksT3v2Z2ujVTC3Ry5eX5M3jWYBp9sbdK5TcfLtlzNEeETVZJvglNGmwPYzKScbet4dChKHvLRLtGoHN+A6MN50E1Nw/Zy7ev2cQ1rvLBtYYlVuWw9xVsW0fKpYSFcQ0keFYUGp+Hu4YWXD27hvmcjK6i2o5IzKVknS51/EKo4y8fT+SyaLLi12zZ4gzWVti0HHK6i7bTMo7xSFJDhWLbE/CIJ0qRwjstbfE4jDXsSiNbzIh0+9uTCwG3XaQNdR5kVXC+LrZA/w1h3BlXuK7FT45c4Ro6ZlNSU7TMAStiwLrTmvZbhutPx6s5ClhIJUA8x2o4yql5i1yyvweAFy1euZwDaVHyEGXVnFslTtoWTTzqRw3gb4i3msnPc71bXdAc3MjuHBOkRbf0inLnH+UW0w1i3bkM6KLpF0iYFxmcvlEkhQQJ13ApjifFzdRba2rdm0pkW7QaCx0LuzsWdo01Og23M2+IjYn9p+FLbNkJZ7q4bbG7ZFwXMptzNyQxIDKC0HbK3SKd7M8PfFYXFWLYzXA1i8iyozFTcRgCY1y3Jjyqo4JxBbF3O6d4hV0dJK5kdSrAMPhOsg+IqZxDieHFtrWFsuiuRne7cFx2CnMEAVVVVBg9SYGvjVqVdPqSmuS9wf7ProuWjdKNaKlrjBsioQhZVZjvbJKKbiSBzdRVL2jwCC4vcrZ1UymGvPfUFdS2ZtQCNYk/Cx0FUZuEgAkwNhOgnePCrDs/jLVq7N4MbbJcttkjOouIyZknSRO3XWpSkt27ItcIkYHgTYpiMGrPktoz5zbVgxhXKjNquYmPLejhuAujHCzhXVri3mFu4QuQ5CT3kGRlhc3X3qT9qwNiUtNfvC5lS6zKtmLIdXZLay3OSi8x0Gumsg/fGDtE3MNh7qXgIQ3Lwa3bOWDcChAS0zAJjY+VR1SfH9+opF9g+yVzFXTirjfa7JRTnsRbLlVylQkZhkCERlDMcugkkQMDwjJc+zKsYh8HeV7ZdSe+LOVWQYBNsIcvT1qi4Fx+5hC3dhGDZZW4pZZQyjiCCGEmCCNzTHGsQly81xGLZ4diUCfeOM1wBQSMoctHlUKM7ab27v7/wluNGs4hwfEYlDb7xbtxL6987MiC3mw9leeDEKVZJEyUPWusH2Uw9m1ihib9lrgS4Ey3kDWskMt02yc8kgqVjMNRBnTBzRUuEmqsKS8ANJRRWpQKKKKAKKKKAKKKKAKKKUUAlFSeI4J7FxrVzRkMGNRPrTbWGCB45WZlB81Ck/R1oBqiu7tsqYYEHwIg/I1xQBRSxUi7gnW0l0jldnVfEm2EzaeHOPrQEaiiligEoopYoBKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAUVNPCrwR3NtgLfd5pVgQLoZkaCNFIU6+Y8ahCrHCcdxNp+9t37ivAUtnJJVRAVp3UACAdBAqHfcSh3E2lxNwDB4R0hTKh2vEwWbNOURCwI8vOuk7L4vIbrWHS2EZy7qVXKqu3hpPdkCepX+ISuK7V4658eLvQCDCuVEgyDCwJmq/FcQu3f8y677/G7NuZO58QD7VVKfy9WS6LTtNfRsabrLmRhYuMoMEhrVtmXN03ImpbcEuMtvDlCp+03tAc+VWtWXEEaMSu3jVRgb2HMnEC8x0jI6iQBAU5gSNgJHTppTjdoL4dmtXGtBivJbYhQEAVFjqAoA18K1gklTMZ9TfwjmJsjEYhsnftCFnN2HujukJacvksCfeu+z3BDfe9bZGzjDNdtgbloVrfrmDAAdSwqr+33c73BcYO+fMwJBbvJzgx0MmR51KucfxTW7do4i5kt5cihiMuX4SI1OXpO3SqT6nwaRpLcsf3Ldv38Lhytq01y0sZVK8q5yXurubsKxPjp411xnhly1hu5aC1jE4gMRtlK4cBh/pJK/8hUPD8TsMTcxVq9iLvi2IhH8O85C+gjZht0pm12gxKXmvpdZHYsTlPLzxmAU6Roun+lfAVSpX9P1LWqLd+ybXPs3dAqt2wrsxW647yTKxaRmBINtgI2YGovangl6zdGe1ZXNlRVw7hgSqqCQmYuCdzIGpqubjeJOf/EXfvDL/evDmIlhPMYAGtRcNiXtsHtsyONQyMVYHxBGooozvdhtF1j+E2bQwt0i+LdzS6jKFuhrZXvO7JABVgwKn1B2pviXDrtrDkPZFtRiGANxCuJnJ8JJAlAB0/ET41zh8XZvEvjr2KdumXK5Zf4c91pTWdYPpUfjnGbuKuF7jsRJyKXLLbU7Ks+QGvWJNSlKxsVtFFFXKhRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBSxSVZWOLuqqmVSBlGqrqFLEg6dcwk/6RQFdFEVZDGWUyd3ZDEEMWuTJImFgGMoJB842FONxC1czG5bgk2wMoBhEjMoMiCdddZmgKmKIq8bjqqPu7KBmhmLCeYMDoOi5ZWNJkmNo4XilkILf2dXAGjOSHByiYynbPmMSdD0oClopTSUAUtJS0AUUUlALRRRQDuGwxckCNAWJOgAAkk00RVjgXQEK8KrDKx1zbgyY1iQJ8pqwx/D711SzphrAtkoAMlrvGyq0IdTc5ShDExDiDrUWDO0UppKkBRRXWWgOaKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKWkpaAKKKKASlWkpaAUtrWu4Z3eKwtu1irotCw57q4IZ2R4Fy2UnMQCLZUxpzD0yFb/APZh2aTEu731fuxlKiWVHIbmMj4iukCss0lGPUSjJXeDXSbhtI122jMO8RSVKqYzSOn5VXOhBgiD517liOJ2szLaR76NAuNh4jvRLFMtuAoBIOhiXYnXWsx2t4RdxDFcNatMGk3LhS0LmcMIm8zFiSBsIG+8zWGPVXKpKiaMBwnAPeeFQuBqQDGnmx+ETWv4XZs9yLN5VsLdZ7ZfMrAZQCxZmJgFioB6ZCTG4suGJ3FhcLaw7pelmd3CnNcAJUAqSCq8unTfWqrjXZnEBLeS27MoCECCussSTPxF2k+Rn0SzKcum68AkUXavgH2O4FDZ0cZkbY6aEHzGnzqjivTuzPZhrttHxTLdK2rps4U3FzhWQxKkSObKYmBptVrxLhGHs4B8M1gxzN3uUslq40DvWY84AKjUA8uh8astQotQe7Io8boqxw3Bb1y33iIWGfIAJljBYkDwAGprddkf2dpcti7inActyWRcVc0Ro8jT2O1bTzQgrbFHmlFXfanszfwFwW7wXmkqyHMjQYMEgajTp1FUlXTTVogKKKKkBRXVJQCUUtFAJRS0lAFFLRFAJRSxRFAJRSxRFAJRSxRFAJRSxRFAOYe0WYKOpAr17stdwwt97ZbEA27JY9+WS0qBQuQBHPK55tJYxvXlHDripcRnUsoYMVESQNY18dPatmnbS5et3LK2iHflQKJULG7dSw5tQOo8K5dTGcklFepKNlwzs+lrDXCV7jEPlJ7rlk5xooKwgyZiFA0mmcNxfDEBGyrc3bObdtpU8pKZpDbHaRXGLt4vvkAulsG7WlZswbEWBqH1IBYTIzkNoAfEVl8BwxluXLmMIfMSid80uQrlc2U7Db0ricFKLlN+XJvhUXNKXBcPj1NxmJCW5aPjaWmCxC/D60cT7T3rDsHtqxuSVdkYNAOhz7PplHKdAAPWBB71cqkgl50jQEgmSQBusdTOlSsbgr1619nlAgcG0HVsxIQ8ouSRrz8pMjKOkVEYxX5i8cHVNxiafA8OuctxwO9AtsWKBHbJ8SkncSZkQNToOtk/aJbl0WCgZwTEFzqusujICEOx3361m8Lg8XebPjbnKoOW2jZRJ/FyR0qTcKYRXvgXG0ykG4zaMwEc5MdPaueUo3V2+47l7Ml2VvkfxvBbTsj3gXKEvzEZXzQC2UGJheWZ3pgcZt2rDXb2HFm6bjKAgz5EAVEOYaADfpJmpPCLz31dnVQQbinuuZCAqwSdGzISRI6egig4t2RxoY5cTcNgFc+e6wfJu6hSSCQJ3In51pBKT6Zvg4uiEU1LkZ45csY2yVcoz2wcrhmD5iPG5zC3nJMNPTXSvL79hkJVgQRoQa9OuYRcO+W4FFuGF0W0JzSFIth/iJ2MnTU9aquIi0Yiw1/MsKifhIAAaFnUQV67nyruw5OnbuZytGBoqVjFQkG2CoI1VjMHbQ9R/wCUV3FSPRFLS1Fk0cxRlroUUJo5iiK7opYo5iiK6iigOYoiu4pYoDiKIrqiKgUcxSU5FIRQHEUU5FEVILzs9gWxX+GtQCSrOxUSQGEgNBIIBkCQDHiYOi4dwawt1m7plyKhFu463F+JWhmAgkqvMvTPGvTJ8CxgtOS7MEjmRd7kbLOy7k5ukSNYrVDjNu3h7F4Ycpaa7fUIuvwrbOfO552zFt4+lc2ZTr4QL2j7a3kDWbK93IILn/MOY/hP4PCRqdxFVnAsacTeQ3CWuKrktOsLqpOkdT51U9oOIjEXA6qVULlExJ1Jkxp1+lMcLuZGb/Vbdfmsj6gUjiXZ1VM0xV1q+DYXMYoxGXNKsq6gyARmifUGKveF461ibhQ7WGR0IYAM3MC0DQgaD3rE8HwucMCdxEesc30q87OdmbovK9wAIhDTIOaNRHuBXDkhBXvuke5iw3NZVE35qNi5yEBVYxoG+EnzHUU/0qPiyQCRrpt57xXnLmz1mk1RQYLE4zDsrXL+VWuAMoVWRUjoscvQQsb+NaXtFgkNt8Tcu5MqXOYMRkL5zyjYkAiWMyYHSK8+4lh76o5vPOqmBrB/Ie1ZzivHMReXunvMbYOi6AadTG+uutenjw9o074Pm/aGOMZKlRqeHdorH2VTdGQgkFhzF3hSWaNZJJ38DUngfFbYPfIFzMcqz1lwvwjUNmIPoJrzcinLd5lKldCpBkeIMgmut6WG9d55xru0eHwxvtcxeMZ7j5SFsKSEXL8MuoGUHQQdvU0VkMRed2LuxZmMknUmitowaVWKGaKWKDVwJRFdRSxQmjmKK6iligo5iiK7ikigo4iuglKAa7y1AOAtLkpzXp+c0pU0JqxrKaMpp4LQEJ/QoKZxaC/in2p4DlhRM7mKRMOxMAEnwAJP0qfa4ReeDliNp01qGXhilN1HcOC4C0WZsSSLaj8J+I+AI1n+dbDj3ErN2ytm8AttFAtIkwq65WHXNECANNQZ1qqw3Z7ElSMwZW1IWG0HnrFJf7O4hiAiyoP4+8MepCCK5pLqldm34PKuUUt3gzEzaS4Uj4nWNfb2p/BcDIId5jMBlIAkes6CJ86t3wNxTzq06bXSbY8QEIUx4c3jvXNzhiPle47gKYAL2yQMxaFDEkCT1rXqvazojp1BKTXqSVVRcECNh7Datnww8v8AevO7t5u8lVDCdMuhjpIgCfTStZwnHtAlLg9Yj6navNy6fI+FZ62PVYkrk0l89jRsKi3zIrjvLjCVS8w8Vtlh75RUK+9ycuS7OuhtkbbakRvXOtPkuulm34rDV9a8ys42oIysYDMqkk7AkS1MHspgHICXH8+Zevsad4r2WxWJEDMB4spIMb7aD51At/s6e3rdxVoDoqMcx9coYCvWwYZY4bngarWYc2Wlv8yS/wCz6xlZu/dQCNbgRd56dTp5VX47sZZtAH7STMwMgzaeIJ0FMYnA27cpnMg7G9I+QK0vD8BiX2ukJtzes7ltp863jb2MMqxxjdr7Ee12ULE5boI8ch/kfpSV6Vw3Latj7RjQT0VchjzLOY9gTRVHKSdGa7Ouf1PDIpYpwHWMo/XvSM3TL+f9a3MepnMUsUoYdR+f9acVh1AA8hPzk1BPWxqKUVIEfxD2gfykUQP4j7f0/vUE9bGAPOuopwpOzGfTT+31qRa4XfbRUY+mopaIbkQgp8K7Fs+FaPBdi8U+WRuJMZpGpA0Cnw8K1XBuw95RzIjHzw9wke5yAmqucUFJ8o80Wwx6T7ip+F4HfubJHmzKB+dexjsS7gZrVmY3Nq2h28QzMfSeld4f9mgmXvx1hNI8I8Kq8sS6c7/g8xHYm6Mhe7aUOYXVtTMQM4UMfITWlwHYPJ/mLO3+ZlHhspIkVsLnYO0m2KuCd9BB8cwWM2+szTmG4BasQBirigaQmZVJidUDZTp5VjHWwj3ojJp3k5v9Crt9m7aKCodwPwWbdtXHorNLDzUNTeIx+GVcpwrA7nvFe7djaRblQNvCp2JxGFUQcTdJ3nO2ubrBJAqqxBw9xsyliYjMz80eAO49qvLUyyLx+xTHp44XadfcpeJ8Uw6kd0mbqyuCjA+Hdnf2c+ld2OMWSYRu7B3zLctbeecj6+1abg9jBWWzkKW6ltTOh3MmtHe7SWCuUMkehb00j59aq82SKrob+xeU4Pd5F5nnxwCXTNs3LreVm6ydIBe44HXeDT+H4fiFkfZbM9JNvNuPwrqdJ3itZ+/sMPwKf/xH9Pb3pT2xRfhskD0Vfy9TRPUT4g0ZPNgjzNFLgrd/LFzBGQN7Yy5jOwhTrHmKscNhhpGHuKdDzKhIOuhgsabxfbm5slsDzLf0H86jWu2F3cqp9C39a0WHVVtH1M5azS979Cwv8Mxt0rlYhQIi4BcHsrKoA8tfWomH7L48Pm7+NeotgR/t1A+VL/8A1t0/hH/b+v6j1qPiO1l7+JR/8/1qFptVzS8yHrtNwr8i4/c+Ij737OY2Izqf+rDU+UVluN8CUmWe3qIgG5Hro+9V/E+1146C6fYAfkPKqS3ib14y9xo/3H9eFW/C5292iVrcKV0y94d2QtXGljppvJ/mPrNbrhnZvB2l+DMTuZC/PLFYHCpA1Y/M1KNzzq/u7I+Z+hhL2rBPaHqbbE8K4eTDqg8jdb8s1LWH72ip91v/ANGU97vugjzMcNHU/Snl4eNiSflXoGB/Z1fb4mC1eYP9mqD47hNczz/M9hYfkeUWuFqdApPzq4wHZC5c2tR5ma9i4d2WsWtkB9hV3asKuygVm88u40WJd55Tw/8AZfm1cx6D+taDA/swwyGW5j6Ctz3tdo4rJzk+8uoRXCKnAdn8PZ+C2vyA/Kq7tRcZStsgrYIMhID3W3ySTIGmseNanOKYx1+yqHvmVVP8RA+U9ajeymWLlFpbGBHag2GuXTkGfKvOYC5Zy9RpE+Ara8ExVy5bDXBuAQQjJ0/hYz77GvM+2/DUuo16y5uWk0SMrCdyQAeYH4QSIMadatbPbHE3VVPsxt3CAQvOwghsoAhTso9M431jd4m0mkcOmy9naySPQrmLRfiaKi3uLgfCM3p/5UDhOANyyjky5AJJmDOukdOnpUj93ODsemv9qyce49FNNWVGO4hiDrbsHcN8S7xBGp6isxxWxjHGVrdwCAJXU8swdJI0npW8GHM7Ee2v5Gh0YfhM6dPrG1ZY8GOMuqrJm3KNJ0eUW+FqvxAz57+9TLWUaAV6BxSwrW/vFBgfE0D3ncVmMJhMLf0tXwCrm2+fochuJlG5DAET4g76172DVwezVHzet0OTH8SdlT3n60o7z0rvF4V7bZGUTMT+GT5/n4V3bwjd4LbFVJYqGIOTQ5ZB6ieu3nXW80Ers82OKcuENd551wzkda6u4dgxU/EDEADfansTw3u/8xlDETlAJI8jsB7E0eaCrfngssM3e3HJBLa9adtMOtPtw51EvCDpn0J/+YLfSoN68BsZmkckZcMSxSjyiZdvACqTiHEANJpnH4sjTUHbX+9QLNhnbX+VVlkvg3x4K3kdWrXeGTWgwOEA6UvCLIXcKQYkMk++8j2rQ8Q4bbtZWtkOrKTuSAdPxA/nrWfadElGS54LTh2kW4vjlFZlFIVrop+pp63hCVLaACBvqSeg9q6XJLk4VFt7EbKKWne5nxoq2xTc13Ce16XDlvQjeuh9NPz+taW2QQCDI/XyrygYzDYkMyN3N0am25gN/tY9fWKkW8bjMDGdWKhGchPvDbRVViXKT3IAuKRm01npXznYxyK8ez8H+zPrI6jLidZFa8V+6PUGbyrkOazmF7Vcxt3sPfVwQsG0852XvAmggtlIIE5iNYp/F9olEhQSyhmZYIdQpAMqdZkgR41yvHNOmjvhlhJWmXFy+F3qDe43ZXdwPWstxXtCxJQKysN1ZWVhOuoOo0g1DwfDGunM80quS93waPFdqEHwkH0NZXjGK+13V7wOLfKCyg8qgsxIA/FOTXyrWYTgaAaqPcVJThAU8oEfX/yrLJ07ozy4uuPSzCcCt/ZQrrezBr2ZUu8qwzd2GdvUkx59dzrsLdttC22W6cxY2pAyEAwoMeBPLprrPjOfC5u7DoDIIcZQV+EzqekxTF3h9tkIC5M1yJTkYrmlhmG3Lm26edUftDpf5Tifs1b/ABHHDeI3LaWlYMpImHSUAIJMFRmADMABvC6xVphe0SkLmUiWyEgggNmyyBOYrOkxofSs9jbmJV3dFYogKAnIcuknbUjbaNJmekdL3EOVMgaApOZAMyr0HNpGmutdsZ4px6m0vujlvUY5dKtr6G1XjNpwStwGInU9fL6eoI6VGxXEUJK59QNgTJiDIA33FY7EYjGAXGGFUd7opCkkKpmCANWnwC9dPBhuPYhGTLbRSiurSp1kAbQMsQdTNWjjhPiS80XeszQ2cfRlrxdu9AyxzSAWYATroZ2PKaqOy/Z9sOz3ygvX72ijVUtmYNsgxrB+Ue8ZOL4ru1tBgBbfvOVWkAHY67ddeutN3buMusSbl2GdXARYEoQZXfy1HlW0MSj3rzRy5NTPJyn5E3tDjWt4G39pZTdUsqr1BDAFQd2caBiRPMTqINQLOOIAVgHURyvJAgzAMyu/QiZqE2HUsGcszSXGdiSCwALAbDQeHSugZ6+Nd2LHHppuzhy5GmulNMuuH8QsTF2zIMCcxYIM0nKDqOux6nernEcQwlsqF5yvMusxz5hDN1jlrGHaouIvAdawzez8WSVttfKzfBr8sFVJ/YsuI46y7kqlzWTGYEzr/pP6FZvH8UJ5QeUbfDm08wKaxuJ86gohczWixqKUV3F1LquUu8GuPcO5IHiatMBhjG/5/wBP1Fd4PBjwq5w1sLpW0YGGXN3UdYdIHj/5Uq2xUyJB8t/15VwD4UoP6Fbo4ZXew+Lg/Eo9oX+1ckwdNB9a4LUqvUJJcENyfI6TO5On66+ppK4D0Va0V6WQ+L4W3ihmZsPZuTrLsXbL1YBcu3WKjcV7ZYhVuWhasC29lrBTLdJFtu8lbdwvIX70wuqqFUACKyacZvXlfvGDRoOS2CBr1CzVPieLX7hyvcYqCdOnyryIQjFUlsfUNzbts9EuftDa4VMWrbpce6A1tyhZwwOq3B1ZiDodd4lTBudpsWl25fNrDlrnxMFvZSO8t3RMXds1tAJ6SBuawpY1M4fxC6jqiuQpOo0I1OsTt7VRqUd0/M1SUtmbLhPaL7x3vGGd2ckAsoLGYgnNlGw1r0HhfFbTrmVgfNTInwPUe9eM9oORky6TqY/l4e1Jh8S6HMjFT4gxWU9PHKuuOzEdRPE+mW6Pel4iPH5RrXY4kNda8zweMuZFbMZJWdtZ30q2a+3jXD09x6Klas3Q4iKd+3KYrC2r7fxH9CpKYho3p0oWbRb9sgz+LcEnwiKcD29DpIBE9QDEifDQfKsYmIaNzUi3iG8TUdnHwFmoFlIgbA5hrsZLE/MmnDZQzOoYQQdQfaqKzebTX9aVLS4fHrVOyh4CyzFkcvMSRpMiWB6H6H2pPsyRAmAZEHbyHgPKoAumd6VbzTvTsoeBJIxHD0aZAKndWEj1HgdB8hVdiOCW9zatyDsIAYGN42On086nC4Y3qHfunxqqxpflbX0ZDinyiqxfCLIkC2sA5lJLE+atrqN/mPCTn+JcOsH8GWfAmQfnqNPrV7xC4ddazeJYlt/1pW8FL/Z+ZnLHj/1XkU13gyXG0DCBsDvqdQW6/lVlgOyqkCLmpEqxjIfL1jzq74Wg00/UitFhbS/wjx2G8jX11NWlkzL8s2VeDFLmKM9huzltdWuNAGoOVWQxuZkFfMH51ap2aSY+8JAE6wDM6qSI9j9K09hQDIAnxgSfWnjVHk1D5yMhaXAv8EYi52b0JF0ESRqsKIJBDEHl8Jjeop4BcGilTAkxPLqQNI1BGsjzrflQdwD6gUrYddNNtt9OmntV46rVQ4nf1MZ+z9PL/E89XgeIkjIPLnXmG5K6yRTjcBvR+DYRzRM9BI0Pka3f2VCIK6bxrGhJmKWxaUiY1IM9J9Y3OlW946u6teRn7r067n5nneI4TfQx3bH/AGjN+VFehjCpMRoNBqZ+e9FT721EdmkU90YHw2f/2Q==" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><strong></strong></p><p align="center"><strong>7.اهتمام به نماز زمینه اجرای دیگرفروع دین:<br></strong></p>وقتی از محكومان دوزخی راهی جهنّم می‌پرسند كه چرا به این سرنوشتِ مشئوم دچار شده‌اند، در جواب می‌گویند كه اهل نماز نبوده‌اند: (<span style="color: #008000;">ما سَلَكَكُمْ فی‏ سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّین</span>[<span style="color: #ff0000;">35</span>]&nbsp; چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟!» مى‏گویند: «ما از نمازگزاران نبودیم&nbsp; با آنكه واجبهای عبادی دیگر مانند حج و روزه و جهاد و نیز واجبهای غیرعبادی&nbsp; در اسلام فراوان است و تبهكاران در برابر آنها هم مسئول خواهند بود؛&nbsp; دوزخیان در طلیعه سخن از نمازگزار نبودن خود سخن می‌گویند.<strong><br></strong> &nbsp; text/html 2014-12-28T05:47:49+01:00 banknamaz.mihanblog.com ابوالفضل حسن نژاد آثار اخروی و دنیوی نماز(1) http://banknamaz.mihanblog.com/post/253 <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong></strong></span><img src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com137314569983621.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><span style="font-size: small;"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://banknamaz.mihanblog.com/post/253" target="_blank" title=""><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRO3UtqaQPgAGPWV_98hvpv5GWvdKzq4DO6BfFCowDYSw_jgrxS" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></strong></span></p><p align="center"><font color="#3333FF"><span style="font-size: small;"><strong>آثار دنیوی نماز</strong></span></font></p><p><strong>1.نماز وسیله شستشوى گناهان</strong><br>قرآن می فرماید : <span style="color: #008000;"><strong>وَ&nbsp; أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ&nbsp; الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى‏ لِلذَّاكِرینَ </strong></span>[<span style="color: #ff0000;">1</span>].&nbsp; در دو طرف روز، و اوایل شب، نماز را برپا دار چرا كه حسنات، سیئات (و آثار&nbsp; آنها را) از بین مى‏برند این تذكّرى است براى كسانى كه اهل تذكّرند! در&nbsp; این آیه یکی از مصادیق روشن حسنات و اعمال نیک نماز ذکر شده است.&nbsp; حضرت&nbsp; علی&nbsp; این آیه را امید وارکننده ترین آیه قرآن شمردند[<span style="color: #ff0000;">2</span>].</p>